Second Opinion

job-interviewDu har kandidater för en specifik tjänst men har vissa tveksamheter eller frågor kring hur framgångsrika kandidaterna blir för den aktuella rollen. Genom kompetensbaserad intervjumetodik, personlighetstester samt referenser hjälper vi dig att bedöma kandidaternas kompetens, motivation och förmåga i relation till tjänsten.