Rekrytering via Search & Headhunting

SearchDet är självklart de vassaste kandidaterna med relevant branschbakgrund och kompetens som företag och organisationer vill anställa. Dessa kandidater har redan jobb som de vanligtvis trivs med och tänker därför inte på andra jobbalternativ.
Genom search och headhunting hittar vi de mest lämpade kandidaterna för din organisation och kan på så sätt få de intresserade av just ditt företag. Vi garanterar effektivitet och hög träffsäkerhet.