Tjänster

Rekrytering via Search & Headhunting

Med search & headhunting som huvudmetodik, kännetecknas vårt arbetssätt av diskretion, professionalism och hög grad av personligt engagemang. Läs mer

Rådgivning inom Human Resources

Migo Consulting erbjuder HR-rådgivning och operativt stöd för företag som saknar en egen HR-avdelning eller har begränsade personalresurser.  Läs mer

Second Opinion

När du har tveksamheter eller frågor kring hur framgångsrik kandidaterna blir för en aktuell roll. Läs mer

Karriärcoaching

När du vill utvecklas i ditt nuvarande jobb eller helt sadla om till ett nytt yrke. Läs mer