Migo Consulting

Migo Consulting identifierar, attraherar och utvärderar de kandidater som passar just din verksamhet och som därmed bidrar till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet. Förutom bedömning av kandidaternas kompetens, erfarenheter och personlighet lägger vi stor vikt vid att förstå det sammanhang inom vilket personen i fråga ska kunna fungera samt vad denne ska åstadkomma i sin roll. Vi läser in oss på verksamheten och vill ta del av nyckelpersonernas åsikter inom organisationen i syfte att se helheten och förstå organisationen, dess kultur och målbild. På så sätt kan vi göra en exakt matchning mellan kandidat och uppdrag.

Med search & selection som huvudmetodik, präglas vårt arbetssätt av diskretion, professionalism och hög grad av personligt engagemang.