Rådgivning inom Human Resources

SolutionMigo Consulting erbjuder HR-rådgivning och operativt stöd för företag som saknar en egen HR-avdelning eller har begränsade personalresurser. Förutom allmänt stöd i HR-relaterade frågor kan du bland annat få hjälp med:

  • Att utveckla effektiva interna HR-processer
  • Talent Management – se till att behålla och utveckla dina anställda
  • Employer Branding – stärk ditt arbetsgivarvarumärke gentemot önskad målgrupp, både internt och externt
  • Att granska eller upprätta interna dokument som arbetsbeskrivningar, personalhandböcker, HR-policys och riktlinjer