BIM-Ledare till Cedervall

BIM-Ledare till Cedervall Arkitekter

Tilll Cedervall söker vi nu en affärsdriven BIM-ledare som tillsammans med ledningen blir en drivande kraft i utvecklingen av vår affär. Som BIM-ledare ansvarar du för hela BIM-organisationens framdrift och har övergripande samordningsansvar av organisationens BIM-arbete. Du kommer att utgå från ledningens mål, vision och strategi som plattform och ansvarar för att utveckla, förvalta, samt utbilda den befintliga verksamheten och se till att aktiviteterna implementeras i det dagliga arbetet. Med din pedagogiska och nyfikna personlighet kommer du att arbeta för att BIM ska vara metodiken som alla projekt inom Cedervall arbetar efter, i syfte att höja kvalitetsnivå och effektivitet i våra projekt. Du kommer också att vara debiterbar i projekt för ökad närvaro i verksamheten. Som BIM-ledare leder du både en strategisk och operativ ledningsgrupp BIM.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Upprätta, äga och genomföra en årsplan för Cedervalls BIM-arbete, tillsammans med ägarna vilken ska innehålla mål, aktiviteter, ekonomiska och tidsmässiga ramar
 • Samordna arbetet med och utveckla och en framtidsanpassad BIM-metodik samt se till att den implementeras i hela Cedervall
 • Samordna och leda en operativ styrgrupp
 • Driva och utveckla Cedervalls BIM-kunskapsnätverk och bidra till att dina kollegor får de bästa förutsättningarna för deras fortsatta arbete
 • Projektleda större kundprojekt samt vara produktägare för olika utvecklingsprojekt
 • Omvärldsanalys och kunskapsspridning

För att lyckas i rollen behöver du ha:

 • Minst 5 års erfarenhet från BIM-relaterad projektering
 • Djupgående expertis inom Revit, AutoCAD och andra närliggande projekteringsverktyg som är viktiga för verksamheten
 • Premierande är om du arbetat med Naviate och Bimeye
 • Förmåga av att utforma och hålla i utbildningar kring programvaror, metodik eller arbetsprocesser.
 • Erfarenhet av att samordna, strukturera och leda stora grupper
 • Expertis i att leda och strukturera verksamhetsutvecklande arbete i form av digitala verktyg, rutiner, metodik, innovation m.m
 • Affärsmässighet i ditt arbete för att förvalta, stärka och utveckla konsultaffären

Om Cedervall

Välkommen till Cedervall arkitekter. Vi är ett arkitektkontor med 100 engagerade människor som sporras av att vara en aktiv del av samhällsutvecklingen och ser vårt arbete som en möjlighet att bidra till meningsfull arkitektur. Våra discipliner inom landskapsarkitektur, arkitektur, inredningsarkitektur, tillgänglighet och storkök jobbar tätt tillsammans för att nå högt ställda mål. Vi arbetar med kreativitet och stor arbetsglädje för att utveckla samhällets undervisnings- och sjukhusmiljöer, offentliga rum och industrimiljöer. Vi är riktigt bra på 3D projektering och ligger långt framme vad gäller användningen av digitala verktyg.Hos får du arbeta med en stor variation och bredd av projekt och utvecklas tillsammans med fantastiskt trevliga och duktiga kollegor. Vi sitter centralt på Södermalm i Stockholm. 

För frågor angående tjänsten kontakta rekryteringskonsult Gordana Mihai 076-209 07 89. Urval och intervjuer sker löpande, välkommen in med din ansökan, senast 10 januari 2021.